• News Image

  Celtic Connections

  Julie Fowlis agus Nicola Benedetti aig Consairt Fosglaidh Celtic Connections 2014 air an èideadh ann an aodach a rinneadh le Sandra Mhoireach.

 • News Image

  Còta sònraichte Loch Nis

  Ann an 2013, thòisich Sandra Mhoireach air co-obrachadh le Eideard Sexton, tàillear ainmeil an Lunnainn.  Anns an stiùdio aige, nì e, le làimh, na còtaichean sònraichte an stoidhle aithnichte Sandra fhèin. Nithear na còtaichean ann an clòithtean Albannach leithid Clò Hearach is Clò Bhrèinis  is ann an cashmere is an tartan.

 • News Image

  Còta sònraichte an tartan MacBheatha

  ‘S iad tartain leis a’ chompanaidh Loch Carrann Alba dìreach aon de na stuthan-aodaich anns an dèanar na còtaichean seo.

 • News Image

  Artaigil ‘Big Fish’

  An iris Scottish Field

 • News Image

  An neach-fasan Natalie Read

  Thagh Natalie dà bhall-aodaich le Sandra airson an taisbeanadh san dàrna clo-bhualadh den iris Exalt

 • News Image

  Death by Punk

  Còta geal Anta leis an neach-togail-dhealbh Ealasaid Hoff

 • News Image

  Death by Punk

  Dreasa Tartan Dunbroch leis an neach-togail-dhealbh Ealasaid Hoff

 • News Image

  Cruthachadh sònraichte

  Dreasa Anna an lios Frangach

 • News Image

  Cruthachadh sònraichte

  Miotagan Anna an lios Frangach

 • News Image

  Dreasa Dunbroch

 • News Image

  Fasan airson nan Laoch

  Taigh-òsta an Dorchester
  Còta MacBheatha air an àrd-ùrlar aig an tachartas Fasan airson nan Laoch

 • News Image

  Farpais golf

  Farpais Fhosgailte na h-Alba 2013
  Briogaisean tartain

 • News Image

  Fèis Ciùil is na h-Ealain Inbhir Narann

  Talla Coimhearsnachd Inbhir Narann
  Coinneach MacIllEathain a’ còmhradh ri Sandra is i a’ taisbeanadh obair ùr is obair bhon tasglann bho 1976

 • News Image

  An Dressing-up Box

  BBC Alba.  Rinn Sandra an sreath de na prògraman Stoidhle sa Ghàidhlig.  Chaidh am filmeadh aig Aigas air a’ Ghàidhealtachd.  Bhruidhinn i ri na h-aoighean aice mun  stoidhle aodaich aca fhèin

 • News Image

  An iris Celtic International

  Am Faoilleach 2014
  Geàrr-iomradh air Sandra san iris Chanèidianach Celtic International

 • News Image

  An iris Vogue Italia

  Artaigil air a’ chiad duilleig den iris Vogue Italia.

 • News Image

  An iris Vogue Italia

  Artaigil Am Faoilleach 2014
  Thadhail an Neach-deasachaidh Siubhail agus a neach-togail-dhealbh bho Vogue Italia air stiùidio Sandra Mhoireach an Inbhir Nis.

 • News Image

  Fasanta

  Fhuair Sandra Mhoireach cuireadh a bhith na britheamh aig an tachartas Fasanta san Òban.

 • News Image

  Latha Stèidheachaidh Caidreachas Urramach

  Caidreachas Urramach ga bhuileachadh air Sandra Mhoireach le Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.