• dreasa Dunbroch

  • an sgiorta air a gearradh air fiaradh gu ao-riaghailteach
  • air a lìnigeadh le fillidhean de tulle mìn is lìos
  • an sgiorta air a cur ri com Frangach an riochd bra
  • sguain fhada
  • dùnadh le srap fèileadh air a’ chliathaich
  • sgeadaichte le tulle dubh air a bheil obair-ghrèis is le obair guipure clòimh ghlas air uachdar
  • miotagan san aon tartan

  Air a shealltainn ann an tartan Dunbroch, tartan oifigeil Brave, air a dhèanamh le DC Dalgleish
  Nithear dhut e nad thartan fhèin no ann an aodach bhon tasglann aig Sandra fhèin