• suas faisg

  Air a shealltainn le na gnothaichean a tha a’ dol leis

  • seann rud, rud ùr, rudeigin air iasad, rudeigin gorm
  • fàinneachan-cluaise seanntaidh
  • baga airgeadach
  • broidse an cumadh ribean ann an cnot – air a dhèanamh le làimh à petersham
  • miotagan lìos a’ co-fhreagairt – air an caitheamh air uachdar miotagan gun mheuran le Maison Fabre
  • stocainnean le Fogal

  Nithear dhut e