• dreasa Loch Nis

  ‘S e dreasa Losgaintir a bha na bhrosnachadh air an dreasa seo

  • com teann gun mhuilichinnean air
  • chan fhaicear an dùnadh cromag is lùb
  • sguain fhada le fillidhean de tulle mìn
  • mun ghualainn ‘s mun amhaich lìos guipure Frangach air uachdar anart gheal air a sgeadachadh le seud-muineil suainte an chiffon sìoda sgeadaichte le neamhnaidean
  • faodar an srap fèileadh air a’ chùl a chur gu feum gus an sguain a thogail suas gus cruinneachadh dhen aodach a chruthachadh
  • Brògan òir/airgeadach le Terri de Havilland

  Air a shealltainn ann an tartan Loch Nis
  Nithear dhut e nad thartan fhèin, ann an cashmere no an aodach dhed roghainn fhèin