• dreasa cocktail

    • dreasa teann le muilichinnean goirid is ‘swag’ chun chliathaich Air a shealltainn ann an lìos Frangach meatailteach òir air uachdar tulle de chlòimh Fhrangach.
    • fon sin tha còta-bàn de shròl sìoda air dath gorm Bratach na Croise
    • miotagan lìos a’ co-fhreagairt
    • brògan le Terry de Havilland ann an craiceann minn

    Nithear dhut e ann an lìos òir no airgeadach