• Baintighearna NicBheatha

    Tha mìneachadh eadar-dhealaichte air a dhèanamh den dealbh de Bhaintighearna NicBheatha le John Singer Sargent.

    • dreasa a chuireadh tu ort feasgar
    • ann an georgette sìoda le com mar ‘bra’ le tulle is lios air uachdar
    • sguain tartain an crochadh bho sgiath de dh’itean air a’ chùl Faigh do roghainn fhèin air a dhèanamh a’ cleachdadh iomhaigh didsiotach. Nithear dhut e san stoidhle as fheàrr leat fhèin – fada, goirid no mar chasag

    Air a shealltainn airson cur air bhog Coimisean Filmichean Gàidhealtachd is Eileanan na h-Alba aig Fèis Filmichean Cannes ann an 2008