• Còta Rowan

  Còta clòimhe teann le earrannan cònach

  • dùnaidhean air a’ chliathaich le strapan fèileadh
  • muilichinnean lios
  • am broilleach de organsa sìoda le tulle
  • air a sgeadachadh le ribinn mealabhaid is sgeadachaidhean flùranach is grìogagan ann an cumadh cridhe Nithear dhut e nad roghainn fhèin de dh’aodach às an tasglann aig Sandra fhèin. Tha an obair sgeadachaidh is na h-earrannan cònach ri roghnachadh.

  Air a shealltainn ann an clòimh uain le Loch Carrain Alba is air a lìnigeadh le tulle mìn. Chaidh seo iarraidh le Scottish Textiles airson Seachdain an Fhasain ann an Lunnainn ann an 2008