• Còta no dreasa an riochd còta

  Tha seo ann an clòimh, air a dhealbhachadh dhut fhèin a-mhàin – còta teann ann an clòimh Shealtainneach a chaidh fhighe le laimh.

  • de bhreacan ioma-dhathach ach le earrann sa mheadhan air a’ chùl ann am mealabhaid
  • muilichinnean mealbhaid
  • air a lìnigeadh le crepe de chine sìoda is tulle mìn
  • strapan fèileadh nan dùnaidhean air
  • coilear mòr, farsaing air a ghearradh air fhiaradh

  Nithear dhut e nad roghainn fhèìn de thartan dualchasach no de dh’aodach aon-dathach no breacanach às an tasglann aig Sandra fhèin

  Air a shealltainn ann an Clò Bhrèinis